İlyas Bozkurt / Akademik Çalışmalar

Akademik Çalışmalar

  • KİTAPLARI
  • TEZLERİ
  • MAKALELERİ
  • RAPORLARI

Kitapları:

Tezleri:

• Katılım Bankaları ile Geleneksel Bankaların Farklılıkları, Güçlü ve Zayıf Yönleri ve Çözüm Önerileri, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009. (Yüksek Lisans Tezi)

• Katılım Bankaları ile Geleneksel Bankaların Farklılıkları, Güçlü ve Zayıf Yönleri ve Türkiye Ekonomisine Katkıları (2005 – 2020), İstanbul Okan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022. (Doktora Tezi)

Makaleleri:

• Selefiliğin Tarihsel Gelişimi ve Felsefi Altyapısı, Tesam Akademi Dergisi, Ocak 2016, 3 (1), 9 – 52.

Raporları

• Uluslararası Sistemde Değişen Dengeler ve Türk Dünyası, TESAM Dış Politika Raporu – 14, Ağustos 2021.

• Selefiliğin Tarihsel Gelişimi ve Felsefi Altyapısı, TESAM Dış Politika Raporu – 10, Ocak 2018.